Ważne informacje-przeczytaj!

Szanowni Czytelnicy

Uszczegóławiamy nasze informacje korzystania z usług biblioteki. 1. Dzwonimy lub piszemy na maila ,żeby umówić wizytę. 2. Nosimy maseczki i rękawiczki. 3. Nie zastosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie brakiem obsługi. Od 06.05.2020r. – środa -będziemy obsługiwać tylko czytelników, którzy zastosują wcześniej opublikowane zasady korzystania z biblioteki. O obsłudze czytelnika zadecyduje bibliotekarz. Jeżeli znacie już Państwo nasze zasady , prosimy poinformujcie o nich swoich znajomych czytelników, unikniemy nieporozumień. Dbajmy o siebie i innych.

Ważne , nowe zasady korzystania z biblioteki

Szanowni czytelnicy

W momencie uruchomienia II Etapu wychodzenia z obostrzeń związanych z COVID-19, biblioteki publiczne wracają do obsługi czytelników. Jednakże mając na względzie bezpieczeństwo czytelników jak i bibliotekarzy wprowadzamy w naszej bibliotece „Instrukcję korzystania z usług” oraz ” Tymczasowe nowe zasady wypożyczania książek”. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się oraz o ich stosowanie. Dbając o ogólne bezpieczeństwo sanitarne będziemy: stosować środki ochrony osobistej , zmieniane po każdym czytelniku,dezynfekować miejsca wypożyczalni, klamki drzwi wejściowych, niektóre elementy regałów, kwarantannować zwracane książki. Powyższa Instrukcja i Tymczasowe zasady wypożyczania książek będą obowiązywać w naszej bibliotece do odwołania wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Prosimy o wyrozumiałość.

Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

OD 04 MAJA OTWIERAMY BIBLIOTEKĘ

Szanowni Czytelnicy

Zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od 04 maja czyli poniedziałku, biblioteki wznawiają swoja działalność. Jednak nie będzie ona tak szeroka jak do czasu ogłoszenia pandemii. W związku z tym wprowadzamy pewne ograniczenia. Prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją korzystania z usług biblioteki” oraz „Tymczasowymi nowymi zasadami wypożyczania”. Dokumenty są załącznikami kolejnej wiadomości. Stosując się do zasad zawartych w tych dokumentach zadbamy wzajemnie o wspólne bezpieczeństwo.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9.oo do 17.oo