Regionalna Izba Śląska im. Konrada Mientusa w Dańcu

Konrad Mientus urodził się 23 maja 1926 roku w Dańcu, zmarł 7 marca 2012r w Opolu. Od wielu lat zajmował się historią Śląska, a szczególnie rodzinnych stron. Badał ciekawy i bogaty dorobek kulturowy, jaki pozostawili nasi przodkowie. Pisał po polsku i po niemiecku, aby dotrzeć do szerokiego grona ludzi, zainteresowanych naszą ojczyzną, bez względu na opcję narodowościową. Był historykiem obiektywnym, który nie przemycał w swoich artykułach poglądów politycznych. Jego praca była bezcenna. Szczególnym osiągnięciem Pana Konrada było utworzenie w Dańcu Izby Regionalnej. Zbieractwem pasjonował się od najmłodszych lat. Najpierw jego „skarby” miały postać kamieni, ptasich piór, później różnych pamiątek z dawnych czasów. Po wielu latach gromadzenia pamiątek, przedmiotów codziennego użytku i rękodzieła ludowego Pan Konrad w 1978 roku utworzył Izbę Muzealną w Dańcu. Miejsca na powstanie Izby użyczyła Daniecka Ochotnicza Straż Pożarna. Od tego czasu Izbę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób z różnych stron świata: z Anglii, Francji, Szwajcarii, US, Niemiec. Wielu gości pozostawiło pamiątkowe wpisy w kronice i to dzięki nim wiemy, kto był gościem Pana Konrada. Dzięki zaadaptowaniu części strychu Izba powiększyła swoją powierzchnię. W roku 2000 Pan Konrad Mientus przekazał swoje zbiory Gminie Chrząstowice. Szczególne miejsce w Izbie mają eksponaty związane ze Strażą Pożarną. Ta dziedzina odgrywa szczególną rolę w życiu Pana Konrada, który przez wiele lat był strażakiem w Zakładowej Straży Pożarnej Huty „Małapanew” w Ozimku. Oprócz zbieractwa i kolekcjonowania starych przedmiotów Pan Konrad zajmował się pisaniem artykułów o przeszłości ziem rodzinnych, panujących tu zwyczajach, istniejących kapliczkach, kościołach i innych ciekawych miejscach w gminie i okolicy. Swoją pracę wykonywał z potrzeby serca. Pan Mientus w wyjątkowy sposób potrafił opowiadać o historii tych ziem, a w prowadzonej Izbie potrafił stworzyć niepowtarzalny klimat. To, dlatego Pana Konrada i Izbę odwiedzali ludzie z dalekich stron świata, a Ci, którzy raz Go odwiedzili, po jakimś czasie wracają. Nie sposób, bowiem zapomnieć o Panu Konradzie i Jego Izbie.
Z wnioskiem o nadanie Panu Konradowi Mientusowi tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” wystąpiła Wójt Gminy – Helena Rogacka.
W dniu 26 października Rada Gminy Chrząstowice podjęła uchwałę nr XLI/298/2006 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowice” Panu Konradowi Mientusowi.

Kontakt

Budynek Klubu Wiejskiego ul. Dąbrowicka 4 w Dańcu.


Informujemy, że od 20.10.2021r. Regionalna Izba Śląska im. K. Mientusa w Dańcu. zaprasza do ponownego zwiedzania. Nowym opiekunem Izby jest p. Klaudia Ponza. Odwiedziny będą możliwe po uzgodnieniu terminu pod nr. telefonu 511 146 135 lub 77/4219-208.

Galeria