Za zamkniętymi drzwiami

Szanowni czytelnicy

Nadal nie możemy otworzyć naszej biblioteki dla Państwa, ale możemy zdradzić co się aktualnie dzieje w bibliotece.

Mozolnie dzień za dniem wykonujemy prace, na które często brakuje nam czasu w normalnym trybie pracy:

Porządkujemy księgozbiór na półkach, przygotowujemy listy zakupów nowości, przygotowujemy listy depozytów do filii, usuwamy pozycje zaczytane, zdezaktualizowane, przygotowujemy spisy ubytków, wykreślamy ubytki z katalogu i systemu bibliotecznego, szukamy możliwości zakupu niektórych zubytkowanych pozycji , w lepszej kondycji niż nasze. Wszystkie te działania przygotują naszą bibliotekę do skontrum- inwentaryzacji księgozbioru, które przeprowadzimy w tym roku.

Czekamy na możliwość ogłoszenie końca obecnej sytuacji i szerokiego otwarcia naszych drzwi. Na razie prosimy -ZOSTAŃCIE W DOMU-.