OD 04 MAJA OTWIERAMY BIBLIOTEKĘ

Szanowni Czytelnicy

Zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od 04 maja czyli poniedziałku, biblioteki wznawiają swoja działalność. Jednak nie będzie ona tak szeroka jak do czasu ogłoszenia pandemii. W związku z tym wprowadzamy pewne ograniczenia. Prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją korzystania z usług biblioteki” oraz „Tymczasowymi nowymi zasadami wypożyczania”. Dokumenty są załącznikami kolejnej wiadomości. Stosując się do zasad zawartych w tych dokumentach zadbamy wzajemnie o wspólne bezpieczeństwo.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 9.oo do 17.oo